JAK WYREJESTROWAĆ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ? - Autopaka
strona główna 5 blog 5 JAK WYREJESTROWAĆ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ?

JAK WYREJESTROWAĆ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ?

blog

Wyrejestrowanie pojazdów, w tym również przyczep kempingowych, musi nastąpić w określonych przypadkach. Doświadczenia wielu osób pokazały jednak, iż nie zawsze jest to takie proste. Dowiedz się, jak i kiedy to zrobić.

WYREJESTROWANIE PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ – KIEDY MUSI NASTĄPIĆ?

O tym, że pojazd należy zarejestrować, wie każdy. Poruszanie się pojazdem niezarejestrowanym po drogach publicznych jest bowiem niezgodne z prawem. Przepisy określają również kilka sytuacji, w których konieczne jest wyrejestrowanie przyczepy kempingowej. Wśród nich wyróżnia się:

– kradzież pojazdu,
– wywóz za granicę lub sprzedaż go poza granicami kraju,
– wycofanie pojazdu z obiegu,
– trwałą utratę środka transportu, na przykład na skutek pożaru lub innego nieprzewidzianego zdarzenia,
– kasację za granicą,
– przekazanie do stacji demontażu lub punktu zbierania odpadów.

JAK WYREJESTROWAĆ PRZYCZEPĘ?

Za wyrejestrowanie przyczepy kempingowej jest odpowiedzialny jej właściciel. Jeśli jest ich kilku, wszyscy muszą być obecni podczas dokonywania wszelkich formalności związanych z zaistniałą sytuacją. Wyrejestrowanie może być załatwione również za pośrednictwem uprawnionego pełnomocnika. Aby tego dokonać, w pierwszej kolejności należy wypełnić właściwy wniosek – jest on dostępny w Internecie lub na miejscu, w urzędzie. Osoba chcąca wyrejestrować pojazd musi również uiścić opłatę w wysokości 10 zł. Wszystkie dokumenty należy dostarczyć do odpowiedniego urzędu (urzędu miasta, dzielnicy lub starostwa powiatowego). Szalenie istotne jest również podanie przyczyny wyrejestrowania przyczepy kempingowej – to właśnie na jej podstawie dobiera się rodzaj dokumentów koniecznych do pozytywnego zakończenia sprawy. Cały proces zazwyczaj trwa około miesiąca. W skomplikowanych przypadkach okres ten przedłuża się maksymalnie do 60 dni.

TO MUSISZ WIEDZIEĆ!

Jako osoba chcąca wyrejestrować przyczepę kempingową musisz zdawać sobie sprawę, iż po załatwieniu wszelkich formalności, pojazd nie może zostać ponownie zarejestrowany. Prawo zakłada kilka wyjątków od tej reguły, które są bardzo ściśle określone – ponownej rejestracji mogą podlegać pojazdy zabytkowe, odzyskane po kradzieży i uznane przez rzeczoznawcę za unikatowe. Do odstępstw od tej reguły zalicza się również ciągniki i przyczepy rolnicze, a także pojazdy wywiezione z kraju lub sprzedane za granicą. Wyrejestrowanie w świetle prawa nie powinno mieć jednak charakteru swobodnego, tymczasowego i nieuzasadnionego – właśnie z tego powodu istnieje tak wiele zasad dotyczących tego typu działań. Jeśli więc obecny stan rzeczy nie jest trwały, można czasowo wycofać pojazd z ruchu – takie działanie funkcjonuje jednak na zupełnie innych zasadach.

Wyrejestrowanie przyczepy kempingowej jest równie ważne, co jej zarejestrowanie. Warto pamiętać o tym, aby możliwie jak najszybciej dopełnić wszelkich formalności – pozwoli to uniknąć dodatkowych problemów wynikających z niedopełnienia swoich obowiązków.

Przyczepy do przewozu sprzętu budowlanego, podkoparkowe

Przyczepy kablowe

 

Wywrotki / kippry

Lawety, obrotnice, platformy, moto

Przyczepy do przewozu łodzi, podłodziowe

Kontenery, furgony, cargo

Przyczepy dwuosiowe skrzyniowe

Przyczepy jednoosiowe skrzyniowe