Jakie prawo jazdy upoważnia do prowadzenia samochodu z przyczepą? - Autopaka
strona główna 5 blog 5 Jakie prawo jazdy upoważnia do prowadzenia samochodu z przyczepą?

Jakie prawo jazdy upoważnia do prowadzenia samochodu z przyczepą?

blog

Różne rodzaje przyczep mogą okazać się doskonałym rozwiązaniem w przypadku licznych sytuacji – mogą posłużyć jako usprawnienie w prowadzeniu przedsiębiorstwa lub utrzymaniu gospodarstwa domowego, przydać się w okresie wakacyjnym, pomóc w praktykowaniu wielu hobby… Warto jednak przy tym mieć świadomość tego, jak wyglądają aktualne zasady dotyczące uprawnień do prowadzenia pojazdów z przyczepami.

Podstawowym terminem w kwestii korzystania z zespołu pojazdu z przyczepą jest DMC, czyli dopuszczalna masa całkowita. Wskazuje ona na łączną masę pojazdu lub przyczepy na postoju, przygotowanych do drogi, z uwzględnieniem masy bagażu i pasażerów. Inna, warta podkreślenia uwaga dotyczy rubryk O.1 i O.2 w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Nie wystarczy porównać masy całkowitej przyczepy z wartością z rubryki. Przepisy wskazują, że DMC pojazdu ciągnącego przyczepę z hamulcem najazdowym musi być przynajmniej 33% większa niż DMC przyczepy. Jeśli chcemy wyliczyć masę przyczepy, którą możemy legalnie holować w ten sposób – należy podzielić masę samochodu przez wartość 1.33. W przypadku przyczep ciężkich, ich DMC nie może przekraczać DMC pojazdu ciągnącego. Istnieją trzy rodzaje uprawnień, pozwalających na różne zakresy prowadzenia samochodu z przyczepą. Do podstawowych zadań najprawdopodobniej wystarczyć będzie zwykłe prawo jazdy kategorii B. Szersze możliwości daje uprawnienie B96, a najszersze – kategoria B+E.

Kategoria B prawa jazdy upoważnia do prowadzenia układu pojazdu i przyczepy w dwóch przypadkach. Pierwszy z nich dotyczy sytuacji, w której DMC przyczepy wraz z pojazdem nie przekracza 3500 kg, przy zastrzeżeniu, że DMC przyczepy nie przekracza masy własnej samochodu ciągnącego. Drugi, na mocy Konwencji Wiedeńskiej, wskazuje na możliwość kierowania układem pojazdów do wartości DMC, wynoszącej 4250 kg, o ile przyczepa w tym układzie jest przyczepą lekką, czyli jej DMC nie przekracza 750kg.

Kategoria B96 uprawnia do prowadzenia układu pojazdu i przyczepy innej niż lekka. DMC układu nie może przekraczać 4250 kg – różnica między poprzednim przypadkiem polega więc na tym, że z wpisem B96 możemy prowadzić pojazd z przyczepą, której DMC przekracza 750 kg. Należy przy tym wciąż pamiętać o zachowaniu 33% nadwyżki masy pojazdu holującego względem przyczepy. Uzyskanie tego rodzaju uprawnienia wymaga jedynie zdania egzaminu w ośrodku ruchu drogowego – nie jest wymagane odbycie dodatkowego kursu.

Kategoria B+E to uprawnienie nadające najszersze możliwości. Jego uzyskanie wymaga pomyślnego zdania egzaminu oraz dodatkowego kursu teoretycznego i praktycznego. Ta kategoria pozwala na kierowanie układem pojazdu i przyczepy, których DMC może przekraczać 4250 kg, ale musi być mniejsza niż 7000 kg. Przy tym DMC samej przyczepy może przewyższać wartość 750 kg, ale musi być mniejsza niż 3500 kg. Tu również należy pamiętać, by sama przyczepa nie była cięższa niż ciągnący ją pojazd.

Naturalnie same uprawnienia i legalna jazda nie zastąpią zdrowego rozsądku – w przypadku prowadzenia układów pojazdu i przyczepy należy zachować szczególną ostrożność i uwagę, by zadbać o bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników ruchu.

Przyczepy do przewozu sprzętu budowlanego, podkoparkowe

Przyczepy kablowe

 

Wywrotki / kippry

Lawety, obrotnice, platformy, moto

Przyczepy do przewozu łodzi, podłodziowe

Kontenery, furgony, cargo

Przyczepy dwuosiowe skrzyniowe

Przyczepy jednoosiowe skrzyniowe