strona główna 5 blog 5 Mandat a odpowiedzialność kierowcy

Mandat a odpowiedzialność kierowcy

blog

Planujesz dłuższą podróż i chciałbyś wypożyczyć auto. Zastanawiasz się, co w sytuacji kiedy niespodziewanie dostaniesz mandat w trakcie poruszania się nie swoim pojazdem? Kto w takim przypadku ponosi konsekwencję nieostrożnej jazdy?

Za co najczęściej dostajemy mandaty jeżdżąc wynajętym pojazdem?

Kierowcy wypożyczonych pojazdów równie często otrzymują mandaty jak ci, którzy poruszają się własnymi pojazdami. Najczęściej za przekroczenie prędkości – o 10 km/h możemy zapłacić 50 zł, a za “znaczne” nawet 500. Ponadto rejestrowane są także wykroczenia ze skutkiem kolizyjnym, jazda bez zapiętych pasów zarówno w przypadku kierującego jak i pasażerów, a także rozmawianie przez telefon w czasie jazdy. Sporo jest także kar za niezatrzymanie się przed czerwonym światłem lub znakiem STOP oraz brak uiszczenia opłaty za pozostawienie auta z przyczepą w strefie parkingowej.

Kto ponosi odpowiedzialność za mandat?

Bez wątpienia odpowiedzialność za otrzymany mandat ciąży na kierowcy. W sytuacji gdy bezpośrednio zostanie on zatrzymany przez patrol policji, sprawa jest prosta, bo kwit zostaje wystawiony na jego nazwisko. Jednak wykroczenia zarejestrowane przez fotoradary lub kamery drogowe charakteryzują się opóźnionym wystawianiem grzywny. Powiadomienie wysyłane jest wtedy na adres właściciela pojazdu, a zatem w tym przypadku na wypożyczalnię. Firma ma informację w jakim dniu i o której godzinie zarejestrowano niewłaściwe postępowanie, a zatem wiadome jest kto w tym czasie był użytkownikiem auta.
Egzekwowanie należności może odbywać się w dwojaki sposób. Pierwszy z nich jest popularny za granicą i polega na pobraniu danych karty kredytowej wypożyczającego, co umożliwia ściągnięcie dodatkowych opłat. Drugim rozwiązaniem popularnym w polskich wypożyczalniach, jest wprowadzenie pisemnego oświadczenia dotyczącego świadomej zgody klienta na pokrycie ewentualnej grzywny pieniężnej.

Odwoływanie się od mandatu

Zazwyczaj najprostszym rozwiązaniem jest przyjęcie mandatu, które jednoznacznie wiąże się z przyznaniem się do swojej winy. Koszty przyjęcia mandatu są zdecydowanie niższe niż zapłata za uruchomienie przewodu sądowego w sytuacji, kiedy nie akceptujemy słuszności wystawienia grzywny. Jeżeli nie chcemy uznać swojej winy, mamy prawo do spisania wniosku o uchylenie mandatu, w którym należy zawrzeć datę wraz z godziną, kto go wystawił i za co. Należy także zawrzeć informację zawierającą powód spisania oświadczenia. Na tę czynność mamy czas 7 dni od dnia, w którym kara staje się prawomocna, czyli daty uiszczenia opłaty za mandat gotówkowy bądź wystawienia kredytowego lub otrzymania zdjęcia pochodzącego z fotoradaru. Warto dokładnie przemyśleć decyzję odwoławczą i podjąć ją tylko w sytuacji, kiedy na 100% jesteśmy przekonani o swojej niewinności lub pomyłce policjanta lub urządzeń rejestrujących ruch drogowy.

Czy istnieje jakiś sposób na niepłacenie mandatów za jazdę wypożyczonym pojazdem? Oczywiście – jest nim bezpieczna, ostrożna i zgodna z przepisami ruchu drogowego jazda.

Przyczepy do przewozu sprzętu budowlanego, podkoparkowe

Przyczepy kablowe

 

Wywrotki / kippry

Lawety, obrotnice, platformy, moto

Przyczepy do przewozu łodzi, podłodziowe

Kontenery, furgony, cargo

Przyczepy dwuosiowe skrzyniowe

Przyczepy jednoosiowe skrzyniowe