Rejestracja przyczepy - co należy zrobić? - Autopaka
strona główna 5 blog 5 Rejestracja przyczepy – co należy zrobić?

Rejestracja przyczepy – co należy zrobić?

blog

Dlaczego istnieje obowiązek rejestrowania przyczepy samochodowej? Ponieważ jest ona traktowana jako odrębny pojazd, w związku z tym nie wystarczy tylko wyrobić jej tablicę rejestracyjną tak jak to działa w przypadku bagażnika na hak. Konieczne jest jej zarejestrowanie, aby móc poruszać się z nią po drogach zgodnie z przepisami ruchu. Jakie kroki należy podjąć, aby dokonać rejestracji przyczepy?

Na co zwrócić uwagę przed zakupem przyczepy?

Już przed samym zakupem wybranego modelu musimy sprawdzić, czy w ogóle możemy go holować mając aktualne uprawnienia. Prawo jazdy kategorii B określa, że właściciel tego dokumentu może prowadzić samochód nieprzekraczający wagą 3,5 tony oraz przyczepę lekką czyli taką, której dopuszczalna masa całkowita sięga najwyżej do 750 kilogramów. Podsumowując: cały kompleks nie może przewyższać 4250 kilogramów. Ta kategoria pozwala także na holowanie przyczepy ciężkiej, jednak w takiej sytuacji należy mieć na uwadze, że auto wraz z nią nie może być cięższe niż 3,5 tony. Jeżeli ktoś posiada dokumenty obejmujące kategorie B+E to przyczepa może ważyć więcej niż 750 kilogramów, ale wtedy musi być wyposażona w hamulec najazdowy. Jeżeli jest spełniony ten warunek, to kompleks auta i przyczepy może mieć maksymalnie 6125 kilogramów przy czym auto najwięcej może mieć 3,5 tony, a pozostałe 2625 kilogramów przypada na przyczepę.

Jak zarejestrować przyczepę?

Chcąc zarejestrować przyczepę konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do Wydziału Transportu i Komunikacji w miejscu zamieszkania. Należy pamiętać o dołączeniu dowodu własności (faktury Vat, umowy kupna), karty pojazdu (jeśli w ogóle takową posiadamy) oraz wyciągu świadectwa homologacji. W przypadku nowej przypadku nowej przyczepy nie jest konieczne badanie techniczne. Jeżeli chodzi o płatność to całość wyniesie nas nieco ponad 100 złotych: wydanie dowodu rejestracyjnego – 54 zł; nowe tablice rejestracyjne – 40 zł; zestaw znaków legalizacyjnych – 12,50 zł; koszt procedury wydania dowodu – 0,50 zł oraz procedury wydania tablic – również 0,50 zł. Należy pamiętać, że najpóźniej w dniu rejestracji przyczepy konieczne jest wykupienie ubezpieczenia komunikacyjnego minimum na rok. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku organ wydający, czyli w tym przypadku starosta umieszcza w bazie dane i informacje oraz wydaje tablice i dowód rejestracji.

Informacje na dowodzie rejestracyjnym przyczepy

Warto zapoznać się ze wszystkimi informacjami, które znajdują się na dowodzie rejestracyjnym w celu sprawdzenia, czy nie ma na nich żadnych błędów. Jakie dane znajdziemy na dokumencie? Nazwę organu wydającego dowód rejestracyjny, a także w poszczególnych kolumnach takie informacje jak: w kolumnie A – numer rejestracyjny przyczepy, B – data pierwszej rejestracji, C – nazwa posiadacza i adres, D – marka, typ, model pojazdu, kolumna E zawiera numer VIN lub nadwozia, podwozia czy też ramy. W F1. znajdziemy wskazanie maksymalnej masy całkowitej, a w G – masy własnej przyczepy, natomiast L zawiera wpis dotyczący liczby osi. W rubryce o nazwie pojazd powinien widnieć wpis “przyczepa”, a na dokumencie znajdziemy także takie informacje jak rok produkcji, dopuszczalna ładowność oraz dopuszczalny nacisk na osie.

Rejestracja przyczepy może zająć trochę czasu – szczególnie czekanie na wydanie odpowiednich dokumentów i nowych tablic. Jednak nie jest to procedura skomplikowana, a wnioski, które chcemy złożyć do urzędu można łatwo znaleźć w Internecie i wypełnić w domu.

Przyczepy do przewozu sprzętu budowlanego, podkoparkowe

Przyczepy kablowe

 

Wywrotki / kippry

Lawety, obrotnice, platformy, moto

Przyczepy do przewozu łodzi, podłodziowe

Kontenery, furgony, cargo

Przyczepy dwuosiowe skrzyniowe

Przyczepy jednoosiowe skrzyniowe