Stłuczka lub wypadek - dochodzenie odszkodowania - Autopaka
strona główna 5 blog 5 Stłuczka lub wypadek – dochodzenie odszkodowania

Stłuczka lub wypadek – dochodzenie odszkodowania

blog

Stłuczki i wypadki samochodowe na drogach nigdy nie należą do przyjemnych sytuacji. Zazwyczaj związane są z nimi gwałtowne i negatywne emocje oraz duży nakład stresu. Warto pamiętać, że za szkody drogowe powstałe nie z naszej winy należy się nam odszkodowanie. Kiedy możemy się o nie ubiegać i w jaki sposób złożyć niezbędne oświadczenie?

Kiedy należy się odszkodowanie?

Jeśli jesteśmy osobą, która została poszkodowana w wyniku kolizji bądź wypadku drogowego mamy prawo do otrzymania odszkodowania. Wypłacane jest ono z polisy OC sprawcy zdarzenia. Mimo, że w Polsce istnieje nakaz ubezpieczenia OC właścicieli pojazdów mechanicznych, to nie każdy ten obowiązek respektuje. W sytuacji, gdy sprawca nie posiada odpowiedniej polisy możemy ubiegać się o odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jednak należy pamiętać, że skutki stłuczki bądź wypadku trzeba odpowiednio udokumentować.

Co jest niezbędne do dokumentacji zdarzenia?

W sytuacji samodzielnego dojścia do porozumienia między uczestnikami stłuczki oraz kiedy niewątpliwie wiadomo kto ponosi za nią winę, istotne jest spisanie odpowiedniego oświadczenia, które zawiera takie elementy jak: data, godzina zdarzenia, dane sprawcy, świadków, informacje o pojazdach biorących udział w wypadku, dane ich właścicieli, numery rejestracyjne. Ponadto istotne jest spisanie danych ubezpieczycieli sprawcy i poszkodowanego, a także numery ich polis. Dodatkowo spisywane są okoliczności zajścia wraz ze szkicem zdarzenia oraz opis wszystkich szkód potwierdzonych zdjęciami. Istotnym dowodem może być – poza dokumentacją fotograficzną skutków – nagranie z kamery samochodowej jak doszło do zdarzenia.

Jak zgłosić zdarzenie do ubezpieczyciela?

Aby otrzymać przysługujące nam odszkodowanie, strona poszkodowana musi zgłosić zaistniałą sytuację do ubezpieczyciela sprawcy całego zajścia. Do wyboru mamy trzy sposoby: droga mailowa, listowna lub bezpośredni telefon do towarzystwa ubezpieczeniowego. Naszą powinnością jest przedstawienie dokumentów, które będą potwierdzały kolizję bądź wypadek – w tym przypadku może to być notatka urzędowa spisana przez policjanta lub też oświadczenie samego sprawcy. Wymagane jest określenie wszystkich roszczeń, o które się ubiegamy. Od szczegółowego spisania zaistniałej szkody i jej zgłoszenia zależy wysokość odszkodowania finansowego jakie zostanie nam ewentualnie przydzielone. Po złożeniu zawiadomienia należy czekać na odpowiedź. Czasami zdarza się tak, że zostajemy poproszeni o doręczenie brakujących danych lub dokumentów. O ostatecznej decyzji ubezpieczyciela zostaniemy powiadomieni zazwyczaj poprzez kontakt telefoniczny. W sytuacji odmowy przyznania odszkodowania mamy prawo odwołać się od tej decyzji, a w sporadycznych przypadkach możemy wejść na drogę sądową, aby ubiegać się o należne nam pieniądze.

Mimo złożoności całego procesu warto ubiegać się o odszkodowanie za straty wynikające z wypadku drogowego powstałego nie z naszej winy. Najistotniejsze jest szczegółowe udokumentowanie zdarzenia w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że to nie my zawiniliśmy.

Przyczepy do przewozu sprzętu budowlanego, podkoparkowe

Przyczepy kablowe

 

Wywrotki / kippry

Lawety, obrotnice, platformy, moto

Przyczepy do przewozu łodzi, podłodziowe

Kontenery, furgony, cargo

Przyczepy dwuosiowe skrzyniowe

Przyczepy jednoosiowe skrzyniowe