strona główna 5 blog 5 Zmiany w przepisach dotyczących rejestracji i DMC przyczep – co warto wiedzieć?

Zmiany w przepisach dotyczących rejestracji i DMC przyczep – co warto wiedzieć?

blog

W poprzednim roku pojawiły się nowe zmiany w przepisach podczas rejestracji przyczepy. Jest to istotna informacja dla wielu kierowców, zwłaszcza ze względu na to, iż poprzednie zapisy budziły wiele wątpliwości i nie były do końca jasne. Obecnie panujące przepisy zdecydowanie ułatwiają sprawę rejestracji i holowanie przyczep. W tym artykule omówimy aspekty nowo wprowadzonych zasad.

Usunięty zapis o współczynniku 1,33

Poprzedni zapis o współczynniku 1,33 był chyba jednym z najbardziej skomplikowanych przepisów w polskim prawie drogowym. Zgodnie z nim dopuszczalna masa całkowita (DMC) pojazdu musiała być co najmniej 1,33 razy większa niż holowanej przez niego przyczepy. Wiązało się to z koniecznością wykonywania skomplikowanych obliczeń i nawet funkcjonariusze policyjni nie byli w stanie stwierdzić, czy masa danej przyczepy nie przekracza tej granicy. Na szczęście przepis został już usunięty, a to oznacza, że obecnie możemy w pełni opierać się na informacjach zawartych w dowodzie rejestracyjnym. Tam znajdziemy dwie wartości określające, jaką wagę może mieć przypięta przyczepa do pojazdu. Pozycja O.1 informuje o maksymalnej masie całkowitej przyczepy wyposażonej w hamulec, natomiast pozycja O.2 to masa przyczepy niehamowanej.

Nowe procedury holowania

Zmieniły się także przepisy dotyczące samego holowania – w przypadku przyczep po raz pierwszy zarejestrowanych w Polsce koła wszystkich osi muszą być hamowane. Jest to nowy wymóg, który pojawił się wraz z usunięciem zapisu o współczynniku 1,33. Warto też zwrócić uwagę na to, że jeśli przyczepa ma cztery koła, nie oznacza to, iż według dokumentów musi być przyczepą dwuosiową. Obecnie w przyczepie o DMC do 3,5 tony dopuszcza się hamulec najazdowy, typu bezwładnościowego, który musi działać na koła wszystkich osi, podczas gdy dotychczas dopuszczało się hamulec roboczy również typu bezwładnościowego, lecz działający na koła co najmniej jednej osi. 

Wymogi dla przyczep hamowanych

DMC przyczep odgrywa od teraz niemałą rolę. Należy zwrócić uwagę, że przyczepa z hamulcem najazdowym nie zawsze odnosi się do działania na oba koła osi. Niestety często okazuje się, iż jest hamowana tylko jedna oś. Jeżeli więc w naszej przyczepie hamulec nie działa na koła wszystkich osi, nie spełnia ona wymogów dla przyczep hamowanych. Jednak sprawa tego, czy przyczepa jest jedno czy dwuosiowa, nie jest już wcale taka prosta.  Według definicji oś pojedyncza to taka, która jest oddalona na więcej niż 1,8 cm od osi sąsiedniej. Z kolei przyczepę dwuosiową opisuje się jako występowanie dwóch sąsiednich osi oddalonych od siebie o mniej niż 1 m. Natomiast przez oś wielokrotną rozumiemy zespół złożony z co najmniej dwóch osi, w którym odległość między sąsiednimi osiami składowymi jest nie mniejsza niż 1 m i nie większa niż 1,8 m. Dlatego też nierzadko możemy spotkać się z sytuacją, w której w dowodzie rejestracyjnym przyczepa ma wpisaną jedną oś, choć wygląda na dwuosiową.

Choć nowe przepisy zdecydowanie uprościły proces doboru przyczepy do pojazdu, to jednak z drugiej strony zasady holowania nadal mogą być niejasne w wielu przypadkach, a rejestracja przyczepy może budzić wątpliwości. Liczymy natomiast, że z pomocą tego artykułu będziesz w stanie odpowiedzieć na najbardziej kluczowe pytania.

Przyczepy do przewozu sprzętu budowlanego, podkoparkowe

Przyczepy kablowe

 

Wywrotki / kippry

Lawety, obrotnice, platformy, moto

Przyczepy do przewozu łodzi, podłodziowe

Kontenery, furgony, cargo

Przyczepy dwuosiowe skrzyniowe

Przyczepy jednoosiowe skrzyniowe