Każdy pojazd uczestniczący w ruchu drogowym musi stosować się do przepisów prawa, ponieważ w dużej mierze od tego zależy bezpieczeństwo jego i innych osób poruszających się po jezdni. Do takich zasad należy między innymi kwestia, jaką jest odpowiednie oświetlenie...

read more